Rebeccahoogers » Zakelijk: Pagina 6
Artikelen 51 - 60 van 143 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Hoeveel verdient een secretaresse? (Salaris secretaresse)

Een secretaresse is een spin in web. De werkzaamheden zijn afwisselend en divers. Hoeveel verdient een secretaresse? Wat is het salaris van een secretaresse, medisch secretaresse, juridisch secretares… Banen, 08-07-2011

Huur van bedrijfsruimte

Aan de huur van een bedrijfsruimte zijn regels gebonden. Zo moet een bedrijfsruimte voor minimaal 5 jaar worden gehuurd en geldt er een opzegtermijn van een maand. Juridisch, 27-01-2011
Huurachterstand en ontbinden huurovereenkomst

Huurachterstand en ontbinden huurovereenkomst

Als je een huurachterstand hebt, is het verstandig om onmiddellijk actie te ondernemen. Maatregelen die de huurder kan nemen bij een huurachterstand, zijn het schrijven van een herinnering en het insc… Juridisch, 10-10-2011

Integraal management in de overheid (publieke sector)

In de publieke sector is integraal management een managementprincipe dat veelvuldig wordt toegepast. Verantwoordelijkheden worden opgedragen aan afdelingshoofden. Wat is de rol van de afdelingen en de… Management, 04-05-2011

Intercedent: salaris, werkzaamheden & opleiding intercedent

Het beroep “intercedent” is afwisselend en de intercedent verdient een redelijk salaris. Wat zijn de werkzaamheden van een intercedent? Hoeveel verdient een intercedent? Welke opleiding moet je volgen… Banen, 03-07-2011

Internationale banen & internationale vacatures

In deze wereld komen maatschappijen, culturen en economieën steeds dichter bij elkaar. Als je ervan houdt om vreemde talen te spreken en graag met mensen uit andere landen in contact komt, dan is een… Banen, 14-06-2011
Interne analyse maken

Interne analyse maken

De interne analyse maakt onderdeel uit van de SWOT-analyse. Door het maken van een interne analyse kan men de sterke en zwakke punten (strenghts & weaknesses) van een organisatie in kaart brengen. Ins… Marketing, 10-12-2011

Interne communicatie

Interne communicatie is van groot belang voor het doen slagen van de externe communicatie. Er kan onderscheid worden gemaakt in formele en informele communicatiestromen. Interne communicatie heeft een… Onderneming, 22-09-2011

Interne communicatiemiddelen

Medewerkers die goed geïnformeerd zijn, voelen zich meer betrokken bij de organisatie. En een goede interne communicatie is een voorwaarde voor een soepel verlopende externe communicatie. U kunt versc… Diversen, 16-08-2012

Issuemanagement

Issuemanagement is interventie in de publieke opinie. Issuemanagement speelt zich in verschillende domeinen af en doorloopt verschillende fasen: via informele communicatie komt het issue in de openbar… Onderneming, 25-12-2011