Rebeccahoogers » Specials » Marketingcommunicatiemix

Marketingcommunicatiemix

De marketingcommunicatiemix bestaat uit alle marketingcommunicatie-instrumenten die een organisatie kan inzetten om haar doelen op het gebied van marketingcommunicatie te bereiken, zoals social media, reclame, online communicatie, public relations, sponsoring en evenementen. Andere instrumenten uit de marketingcommunicatiemix zijn persoonlijke verkoop, direct marketing, promoties en winkelcommunicatie.

Marketingcommunicatie-instrumenten

Een marketiingcommunicatieplan bestaat uit een mix van marketingcommunicatie-instrumenten, ook wel de marketingcommunicatiemix genoemd.
 • Reclame/media
 • Online communicatie
 • Public relations
 • Sponsoring
 • Evenementen
 • Winkelcommunicatie
 • Promoties
 • Direct marketing
 • Persoonlijke verkoop

Reclame

Het doel van reclame is om klanten informatie te geven over een product of dienst of te verleiden tot consumptie. Soms richt reclame zich ook op het versterken van het imago van het product of merk.

Er bestaan verschillende soorten reclame:
 • Consumentenreclame
 • Retailreclame
 • Business to business
 • Personeelsreclame
 • Collectieve reclame

Sponsoring

Sponsoring houdt in dat de sponsor geld, goederen en/of diensten levert in ruil voor publiciteit van de gesponsorde. Er is altijd sprake van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. De gesponsorde werkt mee aan het bereiken van de communicatiedoelstelling van de sponsor. Functies zijn onder andere het verhogen van de naamsbekendheid of het imago.

Public relations

Public relations is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Alle PR activitieten samen worden ook wel "Reputatiemanagement" genoemd: de strategie om een gunstig imago op te roepen of een ongunstig imago te vermijden.

Public relations en voorlichting

Public relations is een instrument binnen de marketingcommunicatiemanagement, maar meer dan dat. Pr wordt ook intern ingezet en in de financiële communicatie. De doelstelling van pr is het leggen en o…

Reclame: reclamestrategie & reclameplan maken

Reclame is een belangrijk marketingcommunicatie-instrument uit de marketingmix. Er wordt onderscheid gemaakt in actiereclame en thematische reclame. Bij actiereclame gaat het om het beïnvloeden van ge…

Sponsoring & marketing

Sponsoring is onderdeel van de marketingcommunicatie-instrumenten. Een sponsor is meestal een bedrijf die geld of andere middelen ter beschikking stelt aan een vereniging, activitteit of individu in r…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 22-10-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Marketingcommunicatie - Floor & Van Raaij