Rebeccahoogers » Specials
Specials 1 - 10 van 12

Specials van Rebeccahoogers

Belastbaar inkomen, toetsingsinkomen en verzamelinkomen 2012

Belastbaar inkomen, toetsingsinkomen en verzamelinkomen 2012

De Belastingdienst hanteert verschillende termen voor vrijwel hetzelfde begrip. Soms zit er een subtiel verschil tussen, of zijn bepaalde termen gewijzigd in de loop der jaren. Het kan lastig zijn om…
Bezwaar maken: hoe doe je dat?

Bezwaar maken: hoe doe je dat?

Als je het als burger niet eens bent met een beslissing die een overheidsorgaan, bijvoorbeeld het UWV, de gemeente of de Belastingdienst, heeft genomen, dan kun je bezwaar maken door een bezwaarschrif…

Bijbanen voor studenten

Werkgevers hebben graag studenten in dienst. Ze zijn goedkoop, flexibel en werken hard. Studenten hebben uiteenlopende bijbaantjes: in de horeca, de zorg, als bijlesdocent of schoonmaker. Populaire bi…
Gezonde maaltijd: ontbijt - lunch - avondeten

Gezonde maaltijd: ontbijt - lunch - avondeten

Gezonde voeding is belangrijk om goed te functioneren. Dat geldt voor het ontbijt, de lunch en het avondeten. Het ontbij is de belangrijkste maaltijd. Een gezond ontbijt kan ook brood bestaan, maar oo…
Goed betaalde banen

Goed betaalde banen

Hoe hoger het opleidingsniveau, des te hoger het salaris. Toch geldt dit niet altijd. Wat verdient een advocaat? Wat verdient een manager? Wat verdient een accountant?
Inleiding, voorwoord & conclusie schrijven

Inleiding, voorwoord & conclusie schrijven

Een werkstuk, scriptie of onderzoeksrapport bestaat standaard uit een aantal vaste onderdelen, zoals een inleiding en conclusie. Het schrijven van een voorwoord of nawoord is optioneel. In deze specia…
Kwantitatief onderzoek vs kwalitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek vs kwalitatief onderzoek

Bij het opstellen van een probleemstelling voor een onderzoek wordt vaak duidelijk welke dataverzamelingsmethoden er worden gebruikt. Afhankelijk van de vraagstelling en omstandigheden maakt de onderz…

Marketingcommunicatiemix

De marketingcommunicatiemix bestaat uit alle marketingcommunicatie-instrumenten die een organisatie kan inzetten om haar doelen op het gebied van marketingcommunicatie te bereiken, zoals social media,…

Marketingstrategie bepalen

De marketingstrategie is een afgeleide van de ondernemingsstrategie. De marketingstrategie geeft sturing aan de onderneming. De strategie wordt vastgesteld aan de hand van de 4 p's: product, plaats, p…

Pinto, Hofstede & Strodtbeck en Kluckhohn

Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld op het gebied van interculturele communicatie. Bekend is de piramide van Pinto, die past bij Oosterse culturen. Ook maakt hij onderscheid tussen F-cultuur en…