Rebeccahoogers » Wetenschap
Artikelen 1 - 10 van 14 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Afbakenen van het onderzoek

Afbakenen van het onderzoek

Het beginpunt van het onderzoek is het formuleren van de probleemomschrijving, die bestaat uit de probleemstelling en doelstelling. In veel gevallen worden er ook deelvragen geformuleerd. In het onder… Onderzoek, 19-01-2012
Conclusie schrijven

Conclusie schrijven

Een scriptie, werkstuk of rapport sluit je af met het schrijven van een conclusie. Het is niet eenvoudig om een duidelijke, heldere conclusie te schrijven. Dit artikel geeft richtlijnen en aandachtspu… Onderzoek, 02-02-2012
Cultuurdimensies van Hofstede

Cultuurdimensies van Hofstede

De wetenschapper Geert Hofstede heeft vijf cultuurdimensies vastgesteld. De cultuurdimensies van Hofstede geven inzicht in culturele verschillen tussen landen, maar ook tussen organisatieculturen. Het… Diversen, 26-04-2012
Inleiding schrijven

Inleiding schrijven

Of je nu een boek, werkstuk, paper, scriptie of rapport schrijft: kennis over het schrijven van een inleiding is van belang. In dit artikel: de inhoud van de inleiding, tips voor het schrijven van een… Onderzoek, 29-01-2012

Interculturele communicatie: Strodtbeck en Kluckhohn

Strodtbeck en Kluckhohn waren culturele antropologen. Zij zijn de grondlegger van de "value orientation theory", een theorie op het gebied van interculturele communicatie. Ze onderscheiden zes "waarde… Diversen, 26-04-2012
IQ: betekenis IQ-score

IQ: betekenis IQ-score

Het IQ is een veelgebruikte maatstaf om de intelligentie te meten. IQ-testen bestaan er in vele soorten en maten. De betrouwbaarheid staat regelmatig ter discussie. Wat zegt IQ nu eigenlijk over de in… Onderzoek, 10-02-2012

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek worden onderzoekseenheden in de omgeving als geheel onderzocht. Dat wordt "holistisch onderzoek" genoemd. Er zijn verschillende soorten kwalitatief onderzoek: observatieonder… Onderzoek, 18-12-2011
Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse

Er zijn vele methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Kwalitatief onderzoek is inductief van aard. In dit artikel wordt de kwalitatieve analyse van onderzoeksresultaten besproken. Hoe kan men… Onderzoek, 22-01-2012
Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek

Bij kwantitatief onderzoek verzamelt de onderzoeker cijfermatige of numerieke gegevens. Er zijn verschillende kwantitatieve onderzoeksmethoden; surveyonderzoek, secundaire analyse, experimenteel onder… Onderzoek, 18-12-2011
Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken

Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken

De fase van kwantitatieve analyse komt aan de orde als de dataverzameling is afgerond. Het gaat over het verwerken van kwalitatieve gegevens. Bij kwalitatieve analyse wordt er vaak gebruikgemaakt van… Onderzoek, 22-01-2012