Rebeccahoogers » Specials » Werkstuk of scriptie schrijven

Inleiding, voorwoord & conclusie schrijven

Inleiding, voorwoord & conclusie schrijven Een werkstuk, scriptie of onderzoeksrapport bestaat standaard uit een aantal vaste onderdelen, zoals een inleiding en conclusie. Het schrijven van een voorwoord of nawoord is optioneel. In deze special komt de inhoud en het schrijven van voorwoord, inleiding en conclusie aan de orde.

Voorwoord schrijven

Het schrijven van een voorwoord is in principe optioneel. Een voorwoord gaat vooraf aan de inleiding en volgt direct op de inhoudsopgave. In een voorwoord ga je niet inhoudelijk op het werkstuk of de scriptie in. Wel is er ruimte om aandacht te besteden aan de geschiedenis of achtergronden van het onderzoek. Vergeet niet je eigen motivatie: waarom heb je het onderwerp gekozen? Het is ook gebruikelijk om de mensen te bedanken die hun medewerking hebben verleend aan je scriptie of onderzoek, bijvoorbeeld bibliotheekmedewerkers, een bedrijf of organisatie. Verder is het belangrijk dat een voorwoord kort en bondig is.

Inleiding schrijven

Daarna volgt de inleiding. Zoals de naam al zegt, is het doel van de inleiding om de lezer in te leiden in het onderwerp. Het is belangrijk dat de inleiding een prettig leesbaar verhaal is, want het is wel het visitekaartje van je scriptie, werkstuk of rapport. In de inleiding leid je het onderwerp in, maar ook de aanleiding tot het doen van onderzoek, de doelstelling, hoofdvragen, deelvragen en relevantie van het onderzoek. Let ook op spelling, een logische indeling in alinea's en prettig leesbare zinnen. Je kunt "bruggetjes" maken naar andere onderwerpen door signaalwoorden te gebruiken.

Conclusie schrijven

Een conclusie is anders dan een samenvatting. De conclusie bevat geen nieuwe informatie en geen nieuwe inzichten: de lezer mag niet voor verrassingen komen te staan, die nergens in het onderzoeksrapport zijn opgehelderd. Er is geen standaard volgorde van de onderdelen van een conclusie. Het is gebruikelijk om eerst te beginnen met een korte samenvatting van het onderwerp en de hoofdvraag. Daarna bespreek je je bevindingen en trek je conclusies uit de resultaten die het onderzoek aan het licht heeft gebracht. Vervolgens beantwoord je de hoofdvraag oftewel de onderzoeksvraag. Als er sprake was van een doelstelling, kun je nagaan of deze behaald is.
Conclusie schrijven

Conclusie schrijven

Een scriptie, werkstuk of rapport sluit je af met het schrijven van een conclusie. Het is niet eenvoudig om een duidelijke, heldere conclusie te schrijven. Dit artikel geeft richtlijnen en aandachtspu…
Inleiding schrijven

Inleiding schrijven

Of je nu een boek, werkstuk, paper, scriptie of rapport schrijft: kennis over het schrijven van een inleiding is van belang. In dit artikel: de inhoud van de inleiding, tips voor het schrijven van een…
Voorwoord & nawoord schrijven

Voorwoord & nawoord schrijven

Een voorwoord of nawoord schrijven is niet verplicht, maar komt wel vaak naar voren bij het schrijven van een werkstuk, scriptie of rapport. In dit artikel: de inhoud en tips voor het schrijven van ee…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 07-02-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.