Rebeccahoogers » Specials » Bezwaar maken

Bezwaar maken: hoe doe je dat?

Bezwaar maken: hoe doe je dat? Als je het als burger niet eens bent met een beslissing die een overheidsorgaan, bijvoorbeeld het UWV, de gemeente of de Belastingdienst, heeft genomen, dan kun je bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Hoe kun je een bezwaarschrijft schrijven en indienen? Aan welke eisen moet het bezwaarschrift voldoen? Bezwaar tegen de WOZ-taxatie, tegen een verkeersboete....het zijn slechts enkele voorbeelden.

Bezwaar, beroep en hoger beroep

Het maakt niet uit tegen welke beslissing u protesteert: u begint altijd met het aantekenen van bezwaar. De volgende stap is beroep bij de rechtbank. Als u zich dan niet bij de uitspraak neer kunt leggen, is hoger beroep de laatste juridische mogelijkheid.

Bezwaar maken tegen...

Enkele zaken waartegen u bezwaar kunt aantekenen:
  • Beschikking van het UWV
  • Verkeersboete
  • Parkeerboete
  • WOZ-taxatie
  • Bouwvergunning

Bezwaar maken tegen verkeersboete

Als u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift te schrijven. Wat is de inhoud van het bezwaarschrift tegen een verkeersb…
Bezwaar, beroep, hoger beroep

Bezwaar, beroep, hoger beroep

Dit artikel beschrijft de procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep. Als u het oneens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, dan kunt u in de eerste instantie bezwaar maken. Vervolgens ku…

Bezwaarschrift indienen

Hoe kunt u een bezwaarschrift opstellen? Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen? Als u het niet eens bent met een beslissing die een overheidsinstantie heeft genomen, kunt u zich tegen het be…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 10-07-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.