Rebeccahoogers » Specials » Marketingstrategie

Marketingstrategie bepalen

De marketingstrategie is een afgeleide van de ondernemingsstrategie. De marketingstrategie geeft sturing aan de onderneming. De strategie wordt vastgesteld aan de hand van de 4 p's: product, plaats, prijs en promotie.

Marketingstrategie bepalen

Bij het bepalen avn de marketingstrategie staat de vraag centraal hoe de onderneming een zo groot mogelijk marktaandeel kan behalen. Het is van belang om dor middel van segmentatie de doelgroep te bepalen. Verder worden het concurrentievoordeel en de concurrenten op de markt onderzocht.

Penetratiestrategie

Een penetratiestrategie is één van de vele marketingstrategiën. Er wordt getracht om door middel van de verkoop van bestaande producten in te spelen op de behoeften van de huidige klantengroep.

Marktontwikkeling

Marktontwikkeling is het aanboren van nieuwe markten of het vinden van toepassingen bestaande producten. Het huidige productaanbod wordt niet veranderd.

Productontwikkelingsstrategie

Een derde marketingstrategie is de productontwikkelingsstrategie. Een product wordt aangepast of verbeterd of er wordt een nieuw product gelanceerd. Een voorbeeld is het introduceren van een nieuwe tupe tandpasta.

Diversificatiestrategie

Bij deze strategie worden nieuwe producten op nieuwe markten verkocht. De productontwikkelingsstrategie en de diversifciatiestrategie worden het minst vaak gevolgd door ondernemingen.
Marketingcommunicatiestrategie

Marketingcommunicatiestrategie

Een goede marketingcommunicatiestrategie is essentieel voor een succesvolle communicatiecampagne. De kern van de marketingcommunicatiestrategie is de positionering en afstemming op de productlevenscyc…
Marketingplan maken

Marketingplan maken

Een marketingplan is een afgeleide van het organisatieplan of de organisatiestrategie. Het marketingplan bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zoals een interne en een externe analyse, ook wel “omg…
Marketingplanning en strategieontwikkeling

Marketingplanning en strategieontwikkeling

Planning en strategieontwikkeling vinden plaats op verschillende niveaus. We onderscheiden de concernstrategie, de ondernemingsstrategie (een divisie of SBU) en de marketingstrategie. Grote organisati…
Marketingstrategie

Marketingstrategie

De kern van de marketingstrategie wordt gevormd door de doelgroepkeuze en merkpositionering. Doelgroepen kunnen na segmentatieonderzoek worden gekozen. De eerste stap is marktsegmentatie, waarbij een…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 08-02-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.