Rebeccahoogers » Zakelijk: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 van 143 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Beleidsmedewerker: beroep, taken & opleiding

De taken van een beleidsmedewerker bestaan uit het ontwikkelen van beleid op zijn beleidsterrein. Als beleidsmedewerker kun je werken bij een gemeente, ministerie of bij een commercieel bedrijf. In di… Banen, 04-05-2011

Beloningen werknemers

Een extra beloning voor werknemers kan prestatieverhogend werkend. Beloningen voor werknemers zijn er in verschillende vormen: vaste beloningen en variabele of flexibele beloningen, zoals een bonus, p… Banen, 01-07-2011
Beoordelingsgesprek voorbereiden

Beoordelingsgesprek voorbereiden

Een goede voorbereiding van het beoordelingsgesprek is essentieel, zowel voor de medewerker als voor de leidinggevende. Hoe kun je als medewerker of als leidinggevende een beoordelingsgesprek voorbere… Onderneming, 24-06-2011

Bezwaar maken tegen verkeersboete

Als u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift te schrijven. Wat is de inhoud van het bezwaarschrift tegen een verkeersb… Juridisch, 06-07-2011
Bezwaar, beroep, hoger beroep

Bezwaar, beroep, hoger beroep

Dit artikel beschrijft de procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep. Als u het oneens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, dan kunt u in de eerste instantie bezwaar maken. Vervolgens ku… Juridisch, 06-07-2011
Bijbaan: belasting & vakantiegeld

Bijbaan: belasting & vakantiegeld

Als je een bijbaan hebt of vakantiewerk doet, is de kans groot dat er teveel belasting is ingehouden. Die belasting kun je dan terugvragen. Hoe zit het met een bijbaan en de belasting? Wanneer heb je… Banen, 03-09-2011
Boekhouder of accountant inhuren

Boekhouder of accountant inhuren

Veel ondernemers kiezen ervoor om de administratie uit te besteden, door het inhuren van een boekhouder of accountant. Wat is het verschil tussen een boekhouder en accountant? Waar moet je als onderne… Onderneming, 21-08-2011
Briefing schrijven

Briefing schrijven

Een briefing is een instructie van de opdrachtgever aan een communicatie- of reclamebureau. Het schrijven van een briefing geeft richting aan de creatieve. Er is geen standaard format voor het schrijv… Onderneming, 14-10-2011

Brochure schrijven

Een brochure is een medium dat geschikt is voor bijna elk doel en elke doelgroep. Een brochure bestaat uit een vast aantal elementen. Bij het schrijven van een brochure moet er aandacht worden besteed… Marketing, 30-11-2011
Business marketing

Business marketing

Tussen consumentenmarketing en business marketing zitten veel verschillen op het gebied van marktkenmerken, koopgedrag, kenmerken van de vraag en marketinginstrumenten. Zo is er sprake van een afgelei… Marketing, 16-01-2012