Rebeccahoogers » Zakelijk: Pagina 3
Artikelen 21 - 30 van 143 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Carrière in het onderwijs

Carrière in het onderwijs: is het mogelijk? Het antwoord is "ja". Voor de klas staan is een vak waarin je jezelf kunt ontwikkelen en waarin je carrière kunt maken. In dit artikel worden de carrièremog… Banen, 29-06-2011
Carrière maken bij de overheid

Carrière maken bij de overheid

Welke carrièremogelijkheden zijn er bij de overheid? Dankzij recente ontwikkelingen bij gemeentes en provincies is voor ambtenaren de kans aanwezig om door te groeien naar een hogere functie en carriè… Banen, 29-06-2011
Communicatiebegrippen

Communicatiebegrippen

In dit artikel worden de belangrijkste communicatiebegrippen en definities van communicatie behandeld. Een compacte begrippenlijst van de kernbegrippen van communicatie volgens "Elementaire communicat… Onderneming, 01-09-2011

Communicatiebeleid (communicatiemanagement)

Communicatiemanagement of communicatiebeleid is een vakgebied dat zich bezighoudt met de planning, uitvoering en evaluatie van de communicatie binnen een organisatie. Het wordt benaderd vanuit een vie… Onderneming, 30-10-2011
Communicatiebudget (marketingcommunicatiebudget)

Communicatiebudget (marketingcommunicatiebudget)

Het marketingcommunicatiebudget is onderdeel van het communicatieplan. Het is vrijwel onmogelijk om vooraf het juiste communicatiebudget vast te stellen, omdat er veel factoren zijn die van invloed zi… Marketing, 22-12-2011
Communicatiemix

Communicatiemix

De communicatiemix bestaat uit tal van communicatie-instrumenten om kennis, houding en gedrag te beïnvloeden. We maken onderscheid tussen corporate communicatie en marketingcommunicatie. Onderneming, 06-09-2011
Communicatieplan schrijven

Communicatieplan schrijven

Het schrijven van een communicatieplan is geen eenvoudige opgave. Het basismodel van een communicatieplan bestaat uit vier fasen: informatieverzameling en analyse, planning, uitvoering en evaluatie. H… Management, 13-11-2011

Copywriter; salaris & opleiding

Een copywriter schrijft zakelijke en commerciële teksten. Hij werkt als freelancer of is in dienst van een reclamebureau of communicatiebureau. Het salaris van een copywriter is soms het dubbele van d… Marketing, 26-11-2011
Coördinatiemechanismen van Mintzberg

Coördinatiemechanismen van Mintzberg

Coördinatie is de wijze waarop de taakuitvoeringen op elkaar worden afgestemd. Organisatiekundige Mintzberg onderscheidt zes coördinatiemechanismen: direct toezicht, onderlinge afstemming, standaardis… Onderneming, 13-11-2011

Crosssmediastrategie: speerpunten

Bij het opstellen van een crossmediastrategie spelen een vijftal elementen een belangrijke rol, namelijk storytelling, mediumspecificiteit, usability, relevantie en cocreate. Marketing, 16-11-2011