Rebeccahoogers » Mens en Samenleving: Pagina 3
Artikelen 21 - 30 van 63 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Hoogte alimenatie (partneralimentatie)

De verplichting om voor elkaar te zorgen loopt door naar de echtscheiding. Dan moet er partneralimentatie worden betaald door de partner met de meeste draagkracht. Wat is de hoogte van de alimentatie?… Onderwijs, 13-06-2011

Instellingen van de Europese Unie

De Europese Unie heeft zeven instellingen, waarvan vier politieke instellingen en drie niet-politieke instellingen. In dit artikel volgt een beknopte omschrijving van de instellingen van de EU en hun… Politiek, 02-04-2011

IVA uitkering: Hoogte, duur en voorwaarden

In dit artikel leest u over de hoogte en duur van een IVA uitkering, voor volledig arbeidsongeschiktheid. De IVA uitkering maakt deel uit van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) uitkerin… Regelingen, 19-11-2010
Kamer verhuren: regels

Kamer verhuren: regels

Kamerverhuur kan een aantrekkelijk manier zijn om bij te verdienen. Er gelden een aantal regels en verplichtingen voor de verhuurder, bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van het huurcontract. Da… Regelingen, 15-06-2011

Krantenwijk: salaris, minimum leeftijd & bezorgtijden

Een krantenwijk is een populair bijbaantje onder jongeren, dat een aardig salaris oplevert. Hoeveel verdient een krantenwijk? Hoe kun je je inschrijven voor een krantenwijk en wat zijn de bezorgtijden… Opleiding en beroep, 17-04-2011
Krediethypotheek en bijstand

Krediethypotheek en bijstand

Voor huiseigenaren is het bijzonder pijnlijk als zij in de bijstand terechtkomen. Zij moeten tenslotte hun eigen huis “opeten”. Deze vorm van lenen is de krediethypotheek. Regelingen, 11-12-2010

Leertheorieën: behaviourisme, modeling en cognitief leren

Er zijn verschillende leertheorieën. De behavioristische leertheorie houdt zich bezig met conditioneren. Volgens klassiek en operant conditioneren verlopen leerprocessen via prikkels en daaropvolgende… Psychologie, 29-10-2011
Lichaamstaal: non-verbale communicatie

Lichaamstaal: non-verbale communicatie

Zestig tot tachtig procent van onze communicatie bestaat uit lichaamstaal oftewel non-verbale communicatie. Lichaamstaal is een breed gebied. Het uiterlijk, de lichaamshouding, gebaren met de handen o… Sociaal, 27-01-2012
Linkse politieke partijen

Linkse politieke partijen

Linkse politieke partijen in Nederland zijn onder andere GroenLinks en de SP. Linkse partijen zijn voorstander van de verzorgingsstaat. Zij vinden dat de overheid op moet komen voor zwakkeren in de sa… Politiek, 03-04-2011

Loondispensatie (Wajong)

Loondispensatie houdt in dat de werkgever een werknemer met een Wajong of WWB uitkering minder loon hoeft te betalen dan zijn gezonde collega. Dit kan zelfs onder het minimumloon zijn. Wat is loondisp… Regelingen, 22-05-2011