Rebeccahoogers » Mens en Samenleving: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 van 63 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Bijverdienen met uitkering

Dit artikel bespreekt de gevolgen van bijverdienen met een WW-uitkering, een Wajong uitkering of bijstandsuitkering. De inkomsten moeten worden doorgegeven aan het UWV of aan de GSD. Loont het om te w… Regelingen, 28-05-2011
Boeddhisme (religie)

Boeddhisme (religie)

Het boeddhisme is een religie. Het doel van boeddhisten is om te ontsnappen uit de cirkel van wedergeboorten, oftewel de samsara. Verlossing van het lijden speelt een centrale rol binnen het boeddhism… Religie, 11-12-2012
Conflicthantering

Conflicthantering

Iedereen heeft wel eens een conflict. Een conflict is een situatie waarin twee partijen tegengestelde belangen of opvattingen hebben. Er zijn verschillende soorten conflicten: instrumentele conflicten… Psychologie, 11-01-2012
De islam (religie)

De islam (religie)

De islam is een monotheistische godsdienst. Het geloof in Allah staat centraal. Er zijn verschillende hoofdstromingen binnen de religie, namelijk de soenna en de sji'a (soennieten en sjieten). Belangr… Religie, 11-12-2012
De zwijgspiraaltheorie

De zwijgspiraaltheorie

De Duitse wetenschapster Elisabeth Noelle-Neumann is de grondlegger van de theorie van de zwijgspiraal (zwijgspiraaltheorie). Zij zette zich af tegen het paradigma van de beperkte effecten van de medi… Sociaal cultureel, 25-09-2011

Echtscheidingsprocedure starten

In dit artikel leest u hoe een echtscheidingsprocedure verloopt. Welke stappen moet u ondernemen als u wilt scheiden? Hoe gaat een echtscheidingsprocedure in zijn werk en met welke zaken dient u reken… Man en vrouw, 13-11-2010

Geld verdienen met een krantenwijk

Geld verdienen met een krantenwijk is populair bij jongeren. Dit artikel gaat over de verdiensten van een krantenwijk: de bezorgvergoeding, maar ook de Nieuwjaarsbonus. Al met al levert een krantenwij… Opleiding en beroep, 11-05-2011
Gestaltpsychologie (waarnemen)

Gestaltpsychologie (waarnemen)

Mensen registreren niet, maar construeren een werkelijkheid. Waarnemen is een actief proces. Soms treden er waarnemingsfouten op, zoals adaptatie en contrast. De waarnemingsconstanties, zoals groottec… Psychologie, 28-10-2011
Het brein: Neocortex; zoogdierenbrein en reptielenbrein

Het brein: Neocortex; zoogdierenbrein en reptielenbrein

Ons brein is complex en bestaat uit een aantal structuren. We onderscheiden drie lagen: de neocortex, het zoogdierenbrein en het reptielenbrein. De neocortex heeft de volgende hersenstructuren: de vis… Psychologie, 11-01-2012
Het jodendom (religie)

Het jodendom (religie)

Het jodendom is een religie die de Tenach en Talmoed als belangrijkste bron heeft (het Oude Testament uit de Bijbel, zoals christenen die kennen). De dagelijkse leefregels nemen een belangrijke rol in… Religie, 31-12-2012