Rebeccahoogers » Financieel: Pagina 7
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z
Artikelen 61 - 70 van 94 in de rubriek Financieel

Financieel

Soorten lease: financial lease & operational lease

Soorten lease: financial lease & operational lease

Leasen is een financieringsvorm die met name vaak voorkomt bij auto’s. U betaalt een vast bedrag per week of per maand. Er zijn twee soorten lease, namelijk financial lease en operational lease. Wat i… Lenen, 01-09-2011
Soorten spaarrekeningen

Soorten spaarrekeningen

Als consument kan het lastig zijn om een keuze te maken uit de verschillende soorten spaarrekeningen. Een internetspaarrekening, een gewone spaarrekening, een spaardeposito of een termijndeposito zijn… Sparen, 23-07-2011

Spaardeposito & opnamekosten

Bij het tussentijds opnemen van geld bij een spaardeposito brengt de bank meestal opnamekosten in rekening. Hoe hoog zijn de opnamekosten? Onder welke voorwaarden is het mogelijk om kosteloos geld op… Sparen, 17-02-2011
Spaardeposito: voordelen & nadelen

Spaardeposito: voordelen & nadelen

Vrijwel alle banken bieden spaardeposito’s aan onder verschillende voorwaarden. Wat zijn de voordelen en nadelen van het spaardeposito? Is het verstandig om een spaardeposito te openen? Sparen, 13-03-2011
Spaargeld overzetten naar andere bank

Spaargeld overzetten naar andere bank

Je wilt je spaargeld overzetten naar een andere spaarrekening bij een andere bank, die een hogere rente biedt. Maar hoe werkt het overstappen van spaarrekening? En hoe zeg je de oude spaarrekening op? Sparen, 12-02-2011

Spaarrekening of spaardeposito

Wat is het verschil tussen een spaarrekening en een spaardeposito? Wat zijn de voordelen en nadelen van een spaarrekening en spaardeposito? En welke spaarvorm heeft rentevergoeding van de spaarrekenin… Sparen, 14-02-2011
Startsalaris MBO

Startsalaris MBO

In dit artikel volgt een overzicht van de salarissen van beroepen waarvoor een MBO-dioploma is vereist. MBO staat voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Een MBO-opleiding duurt tussen de 2 en 4 jaar en le… Geld, 24-08-2010
Studentenlening en collegegeldkrediet DUO

Studentenlening en collegegeldkrediet DUO

Studeren is duur en vaak is de basisbeurs en eventueel aanvullende beurs niet voldoende om de studiekosten te betalen. Veel studenten sluiten dan ook een studentenlening af bij DUO. De studentenlening… Lenen, 27-07-2011
Stududiefinanciering & studieschuld terugbetalen

Stududiefinanciering & studieschuld terugbetalen

Scholieren op het MBO en studenten op het HBO en WO die jonger zijn dan dertig jaar, hebben recht op studiefinanciering. Ze hebben recht op prestatiebeurs, die bestaat uit een basisbeurs, een studente… Lenen, 22-02-2012
Terugbetalen en kwijtschelden studieschuld DUO

Terugbetalen en kwijtschelden studieschuld DUO

In dit artikel: terugbetalen van studieschuld bij DUO (voormalig IB-groep) en het kwijtschelden van de studieschuld. Bijna de helft van alle studenten leent geld bij DUO. Dit resulteert uiteindelijk i… Lenen, 04-12-2010
Schrijf mee!