Rebeccahoogers » Specials » Zzper worden
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

ZZP: verzekeringen, pensioenopbouw & belasting

ZZP: verzekeringen, pensioenopbouw & belasting Steeds meer mensen kiezen ervoor om ZZP'er te worden in plaats van in loondienst te werken. Het bestaan als freelancer kent voordelen, maar zeker ook nadelen. Zaken zoals pensioenopbouw, verzekeringen en afdracht van belastingen moet je zelf regelen. Als je ZZP'er wilt worden, moet je je om te beginnen in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. In dit artikel: ZZP'er worden, de voordelen, nadelen en gevolgen van het bestaan als freelancer of ZZP'er.

Verschil tussen freelancer en ZZP'er

Allereerst is het tijd om een misverstand op te helderen. Een ZZP'er is hetzelfde als een freelancer. De term "freelancer" komt men echter veelal tegen in creatieve beroepen, zoals fotograaf, journalist etc.

ZZP'er worden: nadelen

Ondernemersrisico

Ten eerste loop je ondernemersrisico. Je bent nooit gegarandeerd van inkomsten of opdrachten en zult jezelf actief moeten inzetten om opdrachtgevers te werven.

Pensioenopbouw

Omdat je geen pensioen opbouwt via een werkgever, zul je zelf voor je oudedagsvoorziening moeten zorgen. Dit kan een grote financiële last zijn.

AVO afsluiten

Het bestaan als ZZP'er brengt veel onzekerheid met zich mee. Je bent immers niet verzekerd voor sociale verzekeringen, zoals de WIA en kunt geen gebruik maken van dit sociale vangnet. Je kunt je wel als particulier verzekeren bij een zogenaamd "Broodfonds" of een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) afsluiten. De premie voor de AOV ligt doorgaans erg hoog.

ZZP'er worden: stappenplan

  • Maak een zorgvuldige afweging of je ZZP'er wilt worden. Zet de voordelen, nadelen en gevolgen op een rijtje. Soms is het noodgedwongen, bijvoorbeeld als je in tijden van economische crisis moeilijk werk kunt vinden in loondienst.
  • Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel. Je krijgt dan ook een BTW-nummer. De kosten bedragen € 40.
  • VAR-verklaring: het is belangrijk om een VAR-verklaring te kunnen overleggen, zodat de opdrachtgevers niet in de problemen komen met de fiscus omdat ze loonbelasting en sociale premies moeten afdragen.
  • Rechtsvorm kiezen. Veel ZZP'ers werken als eenmanszaak; het is echter ook mogeljik om een andere rechtsvorm te kiezen.

ZZP'er worden: starten als ZZP'er

Een vast contract is tegenwoordig een zeldzaamheid. Op de arbeidsmarkt is er weinig zekerheid. Steeds meer mensen besluiten dan ook om freelancer of ZZP’er te worden. Dat heeft gevolgen voor de belast…
ZZP: voordelen & nadelen

ZZP: voordelen & nadelen

Steeds meer mensen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, al dan niet noodgedwongen. ZZP’er worden is niet altijd meer een keuze: soms is het de enige mogelijkheid om inkomen te genereren. Wat z…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 25-02-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • ZZP Nederland
Schrijf mee!