Rebeccahoogers » Specials » Vrijstelling box 3 2011 2012
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

Vrijstelling box 3 (vermogensrendementsheffing) 2011-2012

Vrijstelling box 3 (vermogensrendementsheffing) 2011-2012 In box 3 wordt er belasting geheven over de inkomsten uit sparen en beleggen. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling, bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld, moet daar belasting over betalen: de vermogensrendementsheffing. In deze special vindt u de hoogte van het heffingvrij vermogen in 2011-2012, ook wel de vrijsteling genoemd. Ook leest u hoeveel de schuldendrempel bedraagt.

Vermogensrendementsheffing 2011 - 2012

Zelfs uw spaargeld is niet veilig voor de fiscus. Daar moet u de zogenaamde "vermogensrendementsheffing" over betalen: een belasting van 30% over het rendement van uw vermogen. De Belastingdienst gaat uit van een fictief rendement van 4%. De vermogensrendementsheffing wordt dan ook bekritiseerd, omdat de spaarrente bij de meeste banken maximaal 3% bedraagt. Over deze 4% rente moet u 30% afdragen aan de fiscus.

Zwartsparen

Veel mensen proberen de fiscus te omzeilen door zwart te sparen. Zij storten hun geld op een spaarrekening in het buitenland, vaak in ruil voor een hoge rente. De Belastingdienst heeft intussen al veel zwartspaarders opgespoord en fikse boetes uitgedeeld. Zwartspaarders kunnen er genadig van af komen met de "inkeerregeling' door vrijwillig te melden dat zij spaartegoed hebben waarover geen belastnig is betaald.

Vermogensrendementsheffing ontwijken

Belasting ontduiken is illegaal, belasting ontwijken is toegestaan. U kunt ervoor zorgen dat u net onder de drempel van de vermogensrendementsheffing uit komt, door bijvoorbeeld een lening te verstrekken of een grote aanschaf te doen.

Peildatum vermogensrendementsheffing

Met ingang van 2011 is de peidatum op 1 janauri van het desbetreffende belastingjaar.

Schuldendrempel box 3

Schulden mogen in mindering worden gebracht op uw vermogen, zodat u minder belasting hoeft te betalen. Niet alle schulden tellen echter mee. De schuldendrempel bedraagt € 2.900 in 2011 en 2012. Dat houdt in dat de som van uw schulden minimaal € 2.900 moet zijn om ze in mindering te brengen op het vermogen.

Heffingvrij vermogen 2011-2012

De belastingplichtige heeft recht op een heffingvrij vermogen: het gedeelte van het vermogen waarover geen belasting verschuldigd is. Dit wordt ook wel aangeduidt als "vrijstelling".

Vrijstellingen box 3 2011 - 2012

U moet pas vermogensrendementsheffing gaan betalen als uw vermogen boven de vrijstelling uitkomt.
SituatieVrijstelling 2011Vrijstelling 2012
Alleenstaand€ 20.785€ 21.139
Gehuwd of samenwonend (fiscale partners)€ 41.570€ 42.278
65+'ers ouderentoeslag
inkomen lager dan € 14.062€ 27.516€ 27.984
inkomen tussen € 14.062 en € 19.562€ 13.758€ 13.992

Vrijstelling box 3 minderjarig kind vervalt

De extra vrijstelling die een ouder met minderjarige kinderen bij het vermogen mocht optellen, vervalt.
Belasting over spaargeld 2018

Belasting over spaargeld 2018

Moet je belasting betalen over je spaargeld? Het antwoord is helaas “ja”. De fiscus ziet de rente als een vorm van inkomen. Daarom wordt er belasting over geheven: de vermogensrendementsheffing. In di…
Vermogensrendementsheffing ontwijken

Vermogensrendementsheffing ontwijken

Vermogensrendementsheffing is de belasting die over spaargeld moet worden betaald. Er is een aantal manieren om vermogensrendementsheffing (op een legale manier) te omzeilen.
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 27-12-2011, laatst gewijzigd op 15-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Belastingdienst
  • Rijksoverheid
Schrijf mee!