Rebeccahoogers » Specials » Schenkbelasting
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

Schenkbelasting 2011- 2012

Als u een schenking krijgt die hoger is dan de vrijstelling, moet u daar schenkbelasting over betalen. De regels met betrekking tot schenkbelasting staan in de Successiewet. In deze special: de tarieven voor de schenkbelasting in 2011 en 2012. Hoe kunt u belastingvrij schenken? Op welke wijze kunt u giften aftrekken van uw belastbaar inkomen?

Wat is schenkbelasting?

De schenkbelasting is de belasting die u betaalt als u een schenking krijgt. De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van de hoogte van het bedrag en welke relatie u heeft met de schenker.

Vrijstelling schenkbelasting

Voor het eerste gedeelte van de schenking geldt een zogenaamde vrijstelling. U hoeft geen belasting te betalen tot het bedrag van de vrijstelling. In de belastingjaren 2011 en 2012 is de vrijstelling 2.012. Als het bedrag hoger is dan de vrijstelling, is de hoeveelheid belasting die u moet betalen, afhankelijk van degene van wie het afkomstig is en het bedrag.

Tarieven schenkbelasting 2011-2012

In 2011 - 2012 gelden de volgende tarieven voor de schenkbelasting.
Deel van de schenkingTariefgroep 1: partners en kinderenTariefgroep 1a: kleinkinderenTariefgroep 2: anderen
tot 118.70810518%30%
118.708 en hoger20%36%40%

Schenken aan goed doel: belasting

U hoeft geen belasting te betalen over een schenking aan een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling), zoals een sportclub, of een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Aftrek schenking inkomstenbelasting

Een schenking aan een ANBI is aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. ANBI"s moeten aan strengere voorwaarden voldoen dan SBBI's. Via het zoekprogramma van de Belastingdienst kunt u traceren of de instelling waaraan u wilt schenken, een ANBI of een SBBI is.

Belastingvrij schenken 2018

Als u een schenking doet of ontvangt, moet u daar schenkbelasting over betalen. Er zijn echter ook vrijstellingen om belastingvrij te schenken en om belastingvrij een schenking te ontvangen. Belasting…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 26-02-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid
  • Belastingdienst
Schrijf mee!