Rebeccahoogers » Specials » Bezuinigingen 2012
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

Bezuinigingen 2012

Bezuinigingen 2012 2012 wordt het jaar van de bezuinigingen. Bovenop de aangekondigde bezuinigingen wordt er nog eens 10 miljard extra bezuinigd. Deze special biedt een overzicht van de belangrijkste bezuinigingen die in 2012 op de planning staan. Bezuinigingen in de bijstand, de sociale werkvoorziening, bezuinigingen in de kinderopvang, een eigen bijdrage voor de GGZ, bezuinigingen in de Wajong en in het basispakket van de zorgverzekering zijn slechts enkele voorbeelden.

Bezuinigingen 2012

2012 staat in het teken van bezuinigingen. Een greep uit de vele bezuinigingen die de overheid gaat doorvoeren:
  • Bezuinigingen op de kinderopvang
  • Bezuinigingen op de zorgtoeslag
  • Eigen bijdrage GGZ
  • Bezuinigingen in het basispakket van de zorg
  • Bezuinigingen in de sociale werkvoorziening
  • Bezuinigingen in de Wajong (lagere uitkering)
  • Strengere maatregelen in de bijstand, zoals een inkomenstoets voor het gehele huishouden, inclusief iinwonende meerderjarige kinderen

Bezuinigingen kinderopvang 2012

Ouders met een kind in de kinderopvang kunnen een tegemoetkoming van de overheid krijgen in de vorm van kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt beperkt: zo wordt de kinderopvangtoeslag voor het tweede kind verlaagd en wordt de werkgeversbijdrage verlaagd voor de hogere innkomens.

Werkgelegenheid kinderopvang

Niet alleen de ouders worden getroffen door de bezuinigingsmaatregelen in de kinderopvang. Ook de werkgelegenheid in de kinderopvang krimpt, als een logisch gevolg van het feit dat de overheid minder meebetaalt aan de kosten van kinderopvang.

Eigen bijdrage GGZ 2012

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt een eigen bijdrage ingevoerd. De eigen bijdrage in de tweedelijs zorg wordt 200 per jaar. Behanelingen tot 100 minuten kennen een eigen bijdrage van 100 per jaar. De eigen bijdrage komt bovenop het eigen risico.

Bezuinigingen basispakket 2012

Ieder jaar wordt de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering vastgesteld door de Rijksoverheid. En ieder jaar versoberd, terwijl de zorgpremies stijgen. Het is de prijs die we moeten betalen voor de gestegen levensstandaard. Ook in 2012 verdwijnen er een aantal zaken uit het basispakket, zoals hulp bij stoppen met roken en dieetadvisering.

Bezuinigingen Wajong 2012

In het regeerakkoord staat een bezuiniging van de Wajong-uitkering tot 70% van het minimumloon (dit was 75%). Maar belangrijker is de Wet werken naar vermogen, die de Wajong, bijstand en WSW (sociale werkvoorziening) samenvoegd tot één regeling. Welke gevolgen dit heeft voor de Wajong, kunt u lezen in onderstaande artikelen.

Bezuinigingen Bijstand 2012

De eisen en voorwaarden voor het ontvangen van een bijstandsuitkering worden aangescherpt. Zo komt er een inkomenstoets voor meerderjarige inwonende kinderen. De bijstandsuitkering wordt een gezinsuitkering. Inkomsten van de kinderen, die zij genereren met een (bij)baan, hebben tot gevolg dat de ouders een lagere bijstandsuitkering ontvangen.

Extra bezuinigingen 2012

Om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, voert de overheid extra bezuinigingen door. Werkelijk alles wordt uit de kast gehaald om het begrotingstekort terug te dringen. Waaruit deze bezuinigingen bestaan, is nog onduidelijk. Mogelijkheden zijn beperking van de hypotheekrenteaftrek en invoering van de deeltijd-WW.
Schrijf mee!