Rebeccahoogers » Specials » Aow leeftijd
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

Verhoging AOW-leeftijd 2013

Verhoging AOW-leeftijd 2013 In het begrotingsakkoord voor 2013 is een verhoging van de AOW-leeftijd afgesproken. De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013 met drie maanden verhoogd. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door, tot 66 jaar in 2019. In 2014 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Begrotingsakkoord 20123

Het vijfpartijen akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 omvat een aantal ingrijpende bezuinigingen en hervormingen. Belangrijke maatregelen zijn:
  • Verhuurdersbelasting, met ingang van 2016
  • Beperken van de hypotheekrenteaftrek
  • Nieuwe hypotheken niet hoger dan waarde huis
  • AOW-leeftijd stijgt stapsgewijs, tot 67 jaar
  • Maximum ontslagvergoeding
  • Eigen bijdrage zorg naar 350
  • BTW van 19% naar 21%
  • Afschaffen onbelaste reiskostenvergoeding

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW (Algemene Ouderdomswet) dreigt onbetaalbaar te worden, als gevolg van de vergrijzing. Het aantal 65+'ers is groot en stijgt gestaag. De zorgkosten stijgen mee. De verhoogde levensverwachting en gestegen levensstandaard heeft ook een keerzijde, in de vorm van explosieve zorgkosten. Om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden, is het nodig om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Daarom stijgt de AOW van 65 naar 67 jaar.

AOW-leeftijd 2013

In 2013 stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden. Ook de ingangsdatum wordt gewijzigd. Voorheen kreeg een 65+'er voor het eerst AOW in de maand waarin hij jarig was, maar volgens het nieuwe begrotingsakkoord is dat voortaan vanaf zijn verjaardag.

AOW leeftijd 66 jaar in 2019

In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar, als gevolg van een geleidelijke verhoging.

AOW-leeftijd 67 jaar in 2024

In 2024 staat de AOW-leeftijd op 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachtingen.

AOW partnertoeslag: berekening, hoogte

In dit artikel: de berekening van de hoogte van de partnertoeslag AOW. Wat is partnertoeslag, wanneer komt u in aanmerking voor partnertoeslag en hoe wordt de hoogte van deze toeslag berekend?
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 06-06-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid
Schrijf mee!