Rebeccahoogers » Specials » Aow 2012
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

AOW 2012 bedragen & vakantietoeslag

AOW 2012 bedragen & vakantietoeslag De hoogte van de AOW hangt af van de woonsituatie en de leefitjd van eventuele medebewoners. Het AOW-pensioen is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In dit artikel: de AOW-bedragen, het opbouwen van AOW-rechten en het afschaffen van de AOW partnertoeslag.

AOW-rechten opbouwen

Vanaf uw 15e tot uw 65e levensjaar bouwt u ieder jaar 2% AOW-rechten op. In totaal is dat 2 x 50 = 100% AOW. Als u pas later in Nederland bent komen wonen of in de tussentijd een aantal jaar in het buitenland hebt gewoond, is uw uitkering waarschijnlijk lager. Als uw uitkering lager is dan het sociaal minimum, kunt u een toeslag aanvragen.

Netto AOW 2012

AOW wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SV|B houdt premies, belastingen en de bijdrage voor de zorgverzekeringswet in op uw AOW. Daarnaast is er sprake van een koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) van 33,65 bruto per jaar.

Vakantietoeslag AOW

U bouwt maandelijks 8% vakantietoeslag op. De vakantietoeslag wordt in mei uitgekeerd.

Bruto AOW per 1 januari 2012

SituatieBruto AOWVakantietoeslag
Alleenstaand 1.046,28 60,87
Alleenstaande ouder met kind tot 18 jaar 1.327,00 78,25
Gehuwden en samenwonenden 718,47 43,47
Gehuwden/samenwonenden met maximale partnertoeslag 1.436,94 86,94
AOW pensioen voor 1 februari 1994, partner is jonger dan 65 jaar
Gehuwden/samenwonenden zonder toeslag 1.406,28 60,87
Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag 1.436,94 86,94

AOW & gezamenlijke huishouding

In het kader van de AOW is de definitie van "gezamenlijke huishouding" van belang. Voor de AOW maakt het namelijk niet uit met wie en met welke reden u een gezamenlijke uitkering voert. U voert een gezamenlijke huishouding als u met iemand anders een woning én de kosten deelt. Op de website van de SVB kunt u een brochure downloaden met uitleg.

Verzekeren voor AOW

Iedere ingezetene in Nederland bouwt automatisch AOW-rechten op vanaf 15 t/m 65 jaar. Als u gaat emigreren, kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de AOW, voor maximaal 10 jaar.

AOW lager dan minimumloon

Als u te weinig AOW-rechten hebt opgebouwd, bijvoorbeeld omdat u een periode in het buitenland hebt gewoond, bestaat de kans dat uw inkomen lager wordt dan het zogenaamde "sociaal minimum". In dat geval kunt u een beroep doen op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Zo kan uw inkomen worden aangevuld.

AOW partnertoeslag: berekening, hoogte

In dit artikel: de berekening van de hoogte van de partnertoeslag AOW. Wat is partnertoeslag, wanneer komt u in aanmerking voor partnertoeslag en hoe wordt de hoogte van deze toeslag berekend?
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 08-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • SVB
  • Rijksoverheid
  • Elsevier
Schrijf mee!