Rebeccahoogers » Specials » Aftrekposten
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

Aftrekposten 2011 - 2012

Aftrekposten 2011 - 2012 Aftrekposten zijn uitgaven die u in mindering mag brengen op uw verzamelinkomen. Ze verlagen het bedrag waar u belasting over betaalt. Dat is een verschil met heffingskortingen: kortingen op de inkomstenbelasting en premies volksverzekering. In deze special worden de belangrijkste aftrekposten van 2011 en 2012 uitgelicht in box 1, 2 en 3, zoals de aftrek alimentatie en persoonsgebonden aftrek.

Wat zijn aftrekposten?

Aftrekposten mag u onder bepaalde voorwaarden aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Daardoor hoeft u minder belasting te betalen. De bekendste aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek in box 1.

Persoonsgebonden aftrek

Persoonsgebonden afgtrek is de overkoepelende term voor verschillende aftrekposten.
  • Betaalde alimentatie
  • Aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar
  • Aftrek specifieke zorgkosten
  • Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
  • Studiekosten en scholingsuitgaven
  • Aftrek giften

Aftrekposten box 1

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast.

Hypotheekrenteaftrek

De bekendste aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters kunnen de hypotheekrente aftrekken van het inkomen in box 1, voor ze hier belasting over betalen. Er wordt druk gespeculeerd over het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Dit zou grote gevolgen hebben voor huizeneigenaren. Zonder hypotheekrenteaftrek lopen de maandelijkse lasten op tot enkele honderden euro's per maand. Dat is het verschil tussen de bruto en netto hypotheek.

Aftrekposten box 2

in box 2 wordt er belasting betaald over het inkomen uit aanmerkelijk belang. De belangrijkste inkomsten zijn dividend en vervreemdingsvoordelen. De aftrekposten zijn de kosten die gemoeid zijn met deze inkomsten.

Aftrekposten box 3

In box 3 wordt er belasting geheven over de inkomsten uit sparen en beleggen. Aftrekbaar zijn de schulden die hoger zijn dan de schuldendrempel.
Aftrekposten ZZP

Aftrekposten ZZP

ZZP'ers moeten belastingaangifte van hun inkomen doen. Ze kunnen in aanmerking komen voor verschillende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 20-02-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Belastingdienst
Schrijf mee!