Rebeccahoogers » Specials » Specials: Pagina 4
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z
Specials 31 - 40 van 47

Specials van Rebeccahoogers

Kwantitatief onderzoek vs kwalitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek vs kwalitatief onderzoek

Bij het opstellen van een probleemstelling voor een onderzoek wordt vaak duidelijk welke dataverzamelingsmethoden er worden gebruikt. Afhankelijk van de vraagstelling en omstandigheden maakt de onderz…

Marketingcommunicatiemix

De marketingcommunicatiemix bestaat uit alle marketingcommunicatie-instrumenten die een organisatie kan inzetten om haar doelen op het gebied van marketingcommunicatie te bereiken, zoals social media,…

Marketingstrategie bepalen

De marketingstrategie is een afgeleide van de ondernemingsstrategie. De marketingstrategie geeft sturing aan de onderneming. De strategie wordt vastgesteld aan de hand van de 4 p's: product, plaats, p…

Pinto, Hofstede & Strodtbeck en Kluckhohn

Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld op het gebied van interculturele communicatie. Bekend is de piramide van Pinto, die past bij Oosterse culturen. Ook maakt hij onderscheid tussen F-cultuur en…

Schenkbelasting 2011- 2012

Als u een schenking krijgt die hoger is dan de vrijstelling, moet u daar schenkbelasting over betalen. De regels met betrekking tot schenkbelasting staan in de Successiewet. In deze special: de tariev…

Studeren in België - Frankrijk - Zweden

Studeren in het buitenland kan een waardevolle investering in je toekomst zijn. Je komt met andere talen en culturen in aanraking en verbreedt je horizon. En ook niet onbelangrijk: je omzeilt op een s…
Studiefinanciering 2012

Studiefinanciering 2012

In 20111 - 2012 blijven de bedragen van studiefinanciering gelijk. Ze worden niet gecorrigeerd voor de inflatie. Deze special bundelt de informatie over studiefinanciering in 2012. Studiefinanciering…
SWOT-analyse maken

SWOT-analyse maken

De SWOT-analyse bestaat uit de externe analyse en de interne analyse. Het doel van het maken van een SWOT-analyse is om een strategie te formuleren voor de toekomst. Sterke en zwakke punten maken deel…
Verhoging AOW-leeftijd 2013

Verhoging AOW-leeftijd 2013

In het begrotingsakkoord voor 2013 is een verhoging van de AOW-leeftijd afgesproken. De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013 met drie maanden verhoogd. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door, tot 66 jaar…
Vrijstelling box 3 (vermogensrendementsheffing) 2011-2012

Vrijstelling box 3 (vermogensrendementsheffing) 2011-2012

In box 3 wordt er belasting geheven over de inkomsten uit sparen en beleggen. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling, bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld, moet daar belasting over betalen: de v…
Schrijf mee!