Rebeccahoogers » Specials » Specials: Pagina 3
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z
Specials 21 - 30 van 47

Specials van Rebeccahoogers

Goedkoopste zorgverzekering 2012

Goedkoopste zorgverzekering 2012

De kosten voor zorg stijgen ieder jaar. Het is de moeite waard om de premies en dekkingsoverzichten van zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken, om zo de goedkoopste zorgverzekering te kiezen. De g…
Heffingskortingen 2011 - 2012

Heffingskortingen 2011 - 2012

Een heffingskorting is een korting op de te betalen belasting en premies volksverzekering. Op welke heffingskorting u recht heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Iedere belastingplichtig…
Huren in de vrije sector

Huren in de vrije sector

Steeds meer mensen zijn aangewezen op het particulier huren van een woning. Dat is het gevolg van de inkomenseis die voor huurwoningen geldt, om het zogenaamde "scheefwonen" te bestrijden. De huren in…
Hypotheekregels 2012

Hypotheekregels 2012

2012 is een gunstig jaar om een huis te kopen. De huizenprijzen zijn laag, de hypotheekrenteaftrek is intact gebleven ondanks de bezuinigingen en de hypotheekrente is stabiel. Helaas zijn er nieuwe hy…
Hypotheekrenteaftrek 2013

Hypotheekrenteaftrek 2013

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Dat is vastgelegd in het begrotingsakkoord voor het jaar 2013. Vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar volledig worden afgelost en annuitair om in aanmerk…
Inhoud basispakket 2012

Inhoud basispakket 2012

De inhoud van het basispakket wordt versoberd in 2012. Een aantal vergoedingen verdwijnt uit het basispakket van de zorgverzekering (basisverzekering), zoals dieetadvisering en hulp bij stoppen met ro…
Inkomstenbelasting 2012: schijven en tarieven

Inkomstenbelasting 2012: schijven en tarieven

De belastingtarieven en schijven van 2012 zijn bekend. In deze special vindt u een overzicht van de belastingschijven en tarieven in box 1: inkomen uit werk en woning, box 2; inkomen uit aanmerkelijk…
Inleiding, voorwoord & conclusie schrijven

Inleiding, voorwoord & conclusie schrijven

Een werkstuk, scriptie of onderzoeksrapport bestaat standaard uit een aantal vaste onderdelen, zoals een inleiding en conclusie. Het schrijven van een voorwoord of nawoord is optioneel. In deze specia…
Kinderopvangtoeslag 2012

Kinderopvangtoeslag 2012

De kinderopvangtoeslag gaat in 2012 omlaag. Kinderopvangtoeslag is de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag krijgen als ze gebruikmaken van ge…
Kindgebonden budget & kinderbijslag 2012

Kindgebonden budget & kinderbijslag 2012

De kinderbijslag wordt in 2012 bevroren en niet aangepast aan de inflatie. Ook het kindgebonden budget ontkomt niet aan bezuinigingen. In 2012 krijgen de ouders vanaf het derde kind geen kindgebonden…
Schrijf mee!